poniedziałek, 28 września 2020

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

Zapraszamy do włączenia się w obchody ogólnopolskiego dnia głośnego czytania 29.09.2020 r.
Bibliotekarki naszej biblioteki będą czytać w tym dniu głośno dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej. A wszystkim chętnym proponujemy czytać gdzie kolwiek i komu kolwiek. 


poniedziałek, 14 września 2020

Międzynarodowy Dzień Kropki

 

Międzynarodowy Dzień Kropki

Kiedy Peter Reynolds napisał książkę "The Dot" nie myślał pewnie, że poruszy kropkowy świat i to dosłownie. Jest autorem i ilustratorem książek dla dzieci i młodzieży, zdobywcą wielu nagród. Książeczka The Dot opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Książka została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków oraz wydana alfabetem Braille’a. Napisana jest bardzo oszczędnie, znakomite rysunki pozwalają nawet małym dzieciom, które nie potrafią czytać polubić dziewczynkę, główną bohaterkę utworu.
Vashti jest małą nieśmiałą dziewczynką, która nie wierzy w swoje możliwości. Na lekcji plastyki nie miała pomysłu jak wyrazić siebie za pomocą znaczka. Uparcie twierdziła, że nie potrafi malować, a zamknięte farbki tylko ją irytowały. Nauczycielka cierpliwie czekała, aż Vasti podejmie próbę. Powiedziała do dziewczynki „Postaw znaczek, a zobaczysz dokąd cię przeniesie”. Vashti była niezadowolona, ale chciała jak najszybciej opuścić klasę, więc zniecierpliwiona postawiła kropkę na środku kartki i zaczęła się pakować. Nauczycielka popatrzyła na kropkę i zachwyciła się. Poprosiła o podpisanie dzieła. Nazajutrz, gdy Vashti weszła do klasy zobaczyła nad biurkiem nauczycielki swoją kropkę oprawioną w piękną pozłacaną ramkę. Była szczęśliwa, że jej kropka się spodobała, wisi w takim ważnym miejscu i wszyscy mogą ją podziwiać. Pomyślała sobie, że potrafi namalować jeszcze piękniejsze kropki i wszystkim to udowodni. Otworzyła pudełko z farbkami, i zaczęła swoją przygodę z malowaniem kropek.

Malowanie pochłonęło ją całkowicie, mieszała farby ze sobą, odkrywała nowe kolory, namalowała dziesiątki mniejszych, większych kropek. Wszyscy mogli podziwiać kropkowe obrazy Vashti na szkolnej wystawie, a dziewczynka z dumą przechadzała się korytarzem. Nagle zauważyła małego chłopca, który z zachwytem podziwiał kolorowe kropki na obrazach. Powiedział zasmucony, że Vashti tak pięknie maluje, a on nie potrafi narysować nawet prostej kreski. Vashti długo się nie zastanawiała, podała chłopcu kartkę i poprosiła by coś szybko narysował. Narysował to, co potrafił - zygzak. Vashti popatrzyła na obrazek z takim samym zachwytem, z jakim nauczycielka popatrzyła na jej pierwszą kropkę i poprosiła, by chłopiec podpisał swoje dzieło. Tak kończy się opowieść o dziewczynce, która dzięki mądrej nauczycielce uwierzyła w siebie, odkryła w sobie talent i odwagę.

Kropka z książeczki o Vashti stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki. Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. niedziela, 13 września 2020

 Nowe zasady w bibliotece szkolnej na czas pandemii COVID-19


Zamów książki online przez e-dziennik lub messenger - Małgorzata Koczor i Katarzyna Klocek.

wtorek, 9 czerwca 2020

Nowe procedury działalności biblioteki szkolnej


Procedura funkcjonowania  biblioteki  w Szkole Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

I WYTYCZNE  SPRAWIE DZIALALNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Bibliotekarz  przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust,  oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy  (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Regularnie po  każdym przyjęciu książek i podręczników zdezynfekowany jest blat
  i rękawice bibliotekarza.
 4. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu.. Pozostali stoją na zewnątrz  przynajmniej 2 m od siebie.
 5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

II Procedury kwarantanny Zbiorów

 1. Okres kwarantanny  przyniesionej książki wynosi 14 dni.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 3. Zwrócone książki i podręczniki  są złożone w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane egzemplarze  oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami  stosuje się  rękawiczki.
 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się  preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.

III REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Obsługa czytelnika jest  ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych online  książek. W wyznaczonym  w szkole miejscu, podpisane imieniem i nazwiskiem książki, czekają na odbiór czytelnika.
 2. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły  zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 3. Nauczyciel bibliotekarz  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
 4. Nauczyciel bibliotekarz  kontaktuje się z rodzicami i uczniami przez e-dziennik w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 5. Przypomina się  uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia i drobne uszkodzenia).
 6. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonania  zakupu nowego podręcznika.
 7. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę  i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 9. Nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyznacza miejsce do przechowywania książek w czasie kwarantanny.
 10. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów, np.
- podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.
- książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, ) zostają odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.
 1. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki ; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/