wtorek, 24 października 2023

Rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem „Pokaż swoją bibliotekę”

 I miejsce Hanna Śledzińska klasa 5B


II miejsce Wojtek Koczor kl 4B

III miejsce Adrian Matuszny kl 4 A

Wyróżnienie Justyna Macura kl 6B


Gratulujemy !!!

poniedziałek, 2 października 2023

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – październik 2023

 

Tradycje Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych sięgają końca XX w., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w czwarty poniedziałek października. Od 2008 r. obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W tym roku IASL jako hasło przewodnie MMBS 2023 wybrało – „The School Library: My Happy Place where Creativity and Imagination Flourish”, czyli w tłumaczeniu: „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”.

Od wielu lat również i nasza szkoła w październiku obchodzi Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W tym roku:


Podejmujemy wyzwanie i zaproszenie Biblioteki Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. i weźmiemy udział w  
II MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI „PRZERWY NA CZYTANIE” - 24.10.2023 r. (na długiej przerwie)
CYT: Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w  kolejnej II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytali koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.
Celem akcji jest:
– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
– integracja środowiska lokalnego;
– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
. Akcja będzie monitorowana i rejestrowana przez bibliotekarza. 
 Sprawmy by czytanie stało się uzależnieniem. To wspaniałe uzależnienie.

25.10.2023 r  kiermasz książki
Jeżeli chcieli byście powiększyć swoją prywatną biblioteczkę lub kupić komuś ciekawy prezent zapraszamy do biblioteki 25.10.2023 r kiermasz książki,  na przerwach wolontariat naszej szkoły będzie sprzedawał ciekawe książki w hurtowej cenie.

1. KONKURS plastyczny na PORTRET ulubionego bohatera książkowego
Cel konkursu:
rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa;
mobilizacja uczniów do twórczego myślenia;
kształtowanie właściwych postawy i świadomości, że czytelnictwo to jedna z istotniejszych metod samokształcenia;
umożliwienie dzieciom zaprezentowania umiejętności plastycznych i wyrażenia wrażliwości artystycznej;
stworzenie możliwości prezentacji swoich fascynacji literackich.
Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – III
Warunki uczestnictwa:
samodzielne wykonanie pracy plastycznej, podczas zajęć szkolnych;
prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską (techniki przestrzenne nie podlegają ocenie konkursowej), np.: rysunek, malarstwo, akwarela, wycinanka, techniki mieszane i inne);
jeden uczestnik może zgłosić 1 pracę;
format prac A-4;
praca złożona na konkurs nie podlega zwrotowi;
praca konkursowa musi być zaopatrzona w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: bohater literacki, autor i tytuł książki, z której pochodzi oraz imię i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa.
Kryteria oceniania:
twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
estetyka wykonania pracy,
ogólne wrażenie artystyczne.
Termin i miejsce oddania prac: do dnia 20 X 2023 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

2. KONKURS fotograficzny pod tytułem „Pokaż swoją bibliotekę”

Cel konkursu:
upowszechnianie czytelnictwa;
mobilizacja uczniów do twórczego myślenia;
kształtowanie właściwych postawy i świadomości, że czytelnictwo to jedna z istotniejszych metod samokształcenia.
Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VII 
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Pokaż nam swoją własną biblioteczkę. Może pokażesz, ile książek masz, a może tylko te, które są dla Ciebie najważniejsze? Może chcesz zaprezentować je w niebanalny sposób? Technika i interpretacja tematu są dowolne. Kreatywność mile widziana!

Jedną fotografię, własnego autorstwa, prześlij na adres koczor.malgorzata6@gmail.com W tytule e-maila napisz: MOJA BIBLIOTEKA, a w treści podaj własne imię i nazwisko oraz klasę.

Kryteria oceniania:
twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
estetyka wykonania fotografii,
ogólne wrażenie artystyczne.
Termin przyjmowania zdjęć upływa 20 października 2023 r.

Wybrane prace konkursowe (fotografie) opublikujemy na stronie internetowej szkoły. – Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zdjęcia.

Wszystkie prace konkursowe oceni powołane przez Organizatorów JURY, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców oraz prawo do przyznawania miejsc exaequo.

piątek, 29 września 2023

Relacja z Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania


Czytanie, to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła

/W. Szymborska/

W piątek 29.09.2023 r. podczas Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, wolontariusze naszej szkoły czytali wybrane fragmety znanych książek uczniom wszystkich klas. Cel przyświecał nam jeden- rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a co za tym idzie – propagowanie twórczego spędzania wolnego czasu, umiejętności odbioru żywego słowa oraz doceniania wartości książki, nie tylko od święta.